Domů

   

 

  Zajištění provozu firemní počítačové sítě

Za předem domluvených podmínek se postaráme o uživatele a hardware vaší počítačové sítě


 Uživatelská podpora

Poskytujeme základní uživatelskou podporu, která vychází z potřeb každodenního provozu firemní ICT infrastruktury


 Konzultace pro rozvoj ICT infrastruktury

Konzultační služby související se strategickým plánováním a rozvojovými záměry v oblasti informační a komunikační infrastruktury


  Servis a profylaxe

Provádíme také běžné opravy firemního hardware bezprostředně související s chodem firemní ICT infrastruktury


  Instalace hardware a software

Zavádíme do stávajícího prostředí nová zařízení a instalujeme nejrůznější typy softwarových aplikací.


 Servery a aktivní prvky PC sítí

Dodáváme složitější počítačové systémy, zejména fyzické servery a aktivní prvky počítačových sítí a vybraná aplikační řešení


 Konzultační podpora firemním oddělením IT

Poskytujeme konzultační podporu pracovníkům IT oddělení při řešení problémů spojených s provozem firemních počítačových sítí a IT infrastruktury


 Educate Me! Školení & Kurzy počítačové gramotnosti 

Zvyšujeme počítačovou gramotnost a kvalifikaci zaměstnanců firem a organizací

 

 Computer security company

 

Jsme společnost zajišťující konzultace, implementace, servis, prodejní a technickou podporu ICT infrastruktury ve firmách a organizacích. "Diestra" - ve španělštině pravá ruka. Diestra comprende, nebo chcete-li, Diestra rozumí a podává svým zákazníkům pravou ruku při řešení problémů s počítači a fungování firemních sítí. Potřeste si pravicí s IT specialisty a obchodníky ze stabilní společnosti fungující ve svém oboru od roku 2007. Naší cílem je zajistit správné a bezpečné fungování Vašeho firemního IT. Vám zůstanou obě ruce volné na rozvoj a řízení Vaší firmy.

 

 

 

 

Vzděláváme uživatele nejen v kancelářských programech

 

Počítačová gramotnost je soubor znalostí, schopností a dovedností zaměřených na ovládání a využívání počítače v soukromém i profesním životě. Počítačově gramotný člověk umí ovládat osobní počítač s běžným programovým vybavením včetně jeho periferií a využívat počítačové sítě (především Internet). Získejte počítačové dovednosti zejména v nejznámějších kancelářských aplikacích jako jsou Word, Excel, Outlook a naučte se je efektivně používat. Nebo pošlete na školení vaše kolegy či zaměstnance a zvyšte jejich schopnosti a tím i produktivitu. Naši kolegové z divize EducateMe.cz vám rádi pomohou s výběrem nejvhodnějšího kurzu, nebo přípravě výukového plánu ušitého na míru dle vašich potřeb, představ a možností. 

 

 
 
 
 

Hrozba v dezinformacích 

 
Česká kontrarozvědka v loňském roce spatřovala největší hrozbu pro českou ústavnost v činnosti proruských aktivistů, kteří šířili dezinformace. Jejich hlavní snahou bylo podlamovat důvěru ve zdejší politické uspořádání a v zapojení Česka do západních spojeneckých struktur, jako je Evropská unie či NATO. BIS si všímá, že v tomto ohledu postupují aktivisté intenzivněji, koncepčněji a systematičtěji než v předchozích letech.
Do tuzemského veřejného prostoru vnáší témata, která Rusko razí či je podporuje. Podle BIS v tom aktivisty často motivuje obdiv k režimu prezidenta Vladimira Putina. "U některých osob nicméně existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí či řízení zpravodajskými službami Ruské federace," upozorňuje kontrarozvědka. Proruskou scénu tvoří jednotlivci, hnutí či spolky, které jsou vzájemně provázané.
Rusko na českém území prosazuje své zájmy i přímo, na což BIS upozorňuje dlouhodobě. V roce 2018 zde operovali příslušníci všech tří ruských tajných služeb, jedním dechem kontrarozvědka upozorňuje na dramaticky vysoký počet zaměstnanců na ruské ambasádě. Dává ho do přímé souvislosti s činností zpravodajců. Podle BIS posilují vazby kolem českých politiků, současně se snaží pošlapat zdejší proti kremelské krajanské spolky.
BIS upozorňuje na úspěšné rozbití sítě vytvářené ruskou kontrarozvědkou FSB, v níž se budovala ICT infrastruktura jako součást širšího systému sloužícího pro její tajné operace. BIS loni objasňovala kybernetický útok na české ministerstvo zahraničí, akce měla ruskou stopu. Hackeři se vlámali do jeho vnějšího informačního systému přes český zastupitelský úřad v zahraničí. Citlivé osobní údaje pro změnu unikly z e-mailových účtů několika českých vojáků po zásahu ruské kyberšpionážní kampaně APT28/Sofacy.
 
Čína se v Česku snaží získat agenty
 
Vedle nepřátelských aktivit Ruska představují nebezpečí čínské operace, což také zapadá do trendu posledních let. Podle BIS byly čínské aktivity v loňském roce oproti předchozím letům intenzivnější i rozsáhlejší, své zájmy zde Čína stále prosazuje i prostřednictvím svých diplomatů. V souvislosti s čínskou snahou proniknout do zdejší akademické obce, bezpečnostních sborů či státní správy zmiňuje BIS pozvánky do Číny.
Čína se snaží zavázat si zájmové Čechy výjezdy na školení, semináře či poznávací zájezdy. Na takový případ letos upozornilo Aktuálně.cz, za čínské peníze se vypravila do říše středu ředitelka Institutu pro společnost a politiku,  think-tanku blízkého ANO, Šárka Prát. Aktuálně.cz také odhalilo skryté financování Česko-čínského centra na Univerzitě Karlově, což v důsledku přimělo rektora univerzity Tomáše Zimu k jeho zrušení.
ako hlavní zájem čínské strany pojmenovává BIS snahu získat v Česku potenciální spolupracovníky a agenty. Hlavní motiv Ruska vyvěrá podle kontrarozvědky odjinud. "Klíčovým ruským cílem je manipulace s rozhodovacími procesy a jednotlivci zodpovědnými za rozhodování s cílem přimět protistranu k činnostem, kterými se sama oslabí," píše.
 
Trestný klientelismus
 
V ekonomické oblasti zaznamenala BIS v první řadě narušení řádného fungování dohledových orgánů státu. Nejmenované subjekty se podle poznatků zpravodajců snažily zasáhnout do jejich rozhodování tak, aby z toho mohly těžit. Opíraly se o různé metody od standardního lobbingu přes snahu řídit jejich chod prostřednictvím svých insiderů až po získání informací zevnitř těchto úřadů.
Popsanému jevu odpovídá letošní otřes v Energetickém regulačním úřadu - vláda odstavila tři členy jeho vedení včetně předsedy. Podle kabinetu jednali ve vleku soukromých firem, které přitom pravomoci úřadu podléhají.
Kontrarozvědka zmínila i přetrvávající riziko závislosti státu na stávajících dodavatelích ICT systémů, trestněprávní rozměry klientelismu nebo hrozby plynoucí ze spolupráce s firmami z nedemokratických zemí.

Bezpečnostní informační služba

  • Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů České republiky.
  • Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, například v roce 2019 obdrželi od BIS 200 dokumentů. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie.
  • Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2 miliardy korun, kontrarozvědka má zhruba tisíc pracovníků.
BIS explicitně zmiňuje, v čem takové riziko spočívá. Podle ní platí nepřímá úměra - čím méně demokratická mateřská země dané firmy je, tím nebezpečí při kontaktech s takovou firmou roste. "Řadou formálních i neformálních nástrojů jsou (autoritářské země) schopny přinutit tyto společnosti v případě potřeby potlačit vlastní ekonomické zájmy a upřednostnit před nimi politické, vojenské nebo zpravodajské cíle státu," píše BIS.
Jako klidný naopak hodnotí stav na poli terorismu. Nemá poznatky, že by v souvislosti s možným výskytem islámských extremistů hrozilo Česku nebezpečí. Země loni ani nesloužila coby zázemí pro mezinárodní terorismus. Nicméně BIS informovala policii o aktivitách bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, který pomohl bratrovi a švagrové, aby se v Sýrii připojili k tamní odnoži teroristické organizaci al-Káida.
 

 

 

 

Diestra® - our activities

 

Aktuální projekt: Diestra® MONITORING™ 

 Integrovaný, kompaktní a komfortní IoT systém, řízený průmyslovým, profesionálním CPU, odolný dle standartu IP68 

Diestra® MONITORING™ sleduje následující paramatery:

• poloha mechanické komponenty - detekce stavu otevřeno / uzavřeno
• stav mechanické komponenty - komunikuje / nekomunikuje
• úroveň tlaku / podtlaku ve sledované technologii
• GPS poloha monitoringu
• aktuální stav baterií monitoringu
• okolní teplota

 

Způsob komunikace:
• odesílání změnových stavů senzorických měření: komponenta 1 / komponenta 2
• odesílání dat v pravidelných intervalech do databáze prostřednictvím IoT sítě SigFox
• odesílání dat na základě odeslaného požadavku směrem do Monitoringu (volitelně)

 

O SIGFOX

• splňuje požadavky pro masové aplikace, umožňuje provoz s velmi dlouhou životností baterií
• bezpečná architektura komunikační sítě, odolnost proti rušení
• stabilní uplinl / downlink provoz, ultrapásmová rádiová modulace, přenos není synchronizován mezi zařízením a sítí
• vysoký důraz na zabezpečení přenášených dat

 

Zobrazování získaných dat
(možnosti dle požadavků koncového uživatele):

základní řádkové zobrazení dat distribuované pro použití ve vlastním systému dohledu klienta, tabulkové zobrazení stavu monitoringu a následně dat (základní náhled), zobrazení stavu monitoringu a následně dat na mapovém podkladu na základě poskytnuté GPS pozice

 

Garantovaný provoz na baterie na jedno nabití: 24 měsíců, předpokládaná doba provozu na baterie na jedno nabití: 48 měsíců (i více)
 

Jak to komunikuje?

 Diestra® Monitoring™ > Helpdesk

Radio Configuration 1:  868-878.6 MHz with EIRP* = 16 dBm. 

  

Vizualizace

 

 pro další informace nás kontaktujte zde 

Diestra® on Instagram

Diestra® consulting CZ, s. r. o.
Drážďanská 42; 400 07 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 207 634
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 27336930 | DIČ: CZ27336930
top