.  
Viditelný biometrický podpis SIGNOTEC GmbH - chráníme Vaše jméno.
   
- kompletní řešení od jednoho dodavatele
- souprava pera s biometrickou podložkou a softwareové licence pro realizaci podpisu
.  
     Viditelný digitální podpis je technologie bezpečného, biometrického podepisování elektronických dokumentů vlastnoručním podpisem. Zavedení viditelného digitálního podpisu v rámci organizace znamená významný krok k zefektivnění činnosti, úspoře nákladů souvisejících s výrobou, tiskem, archivací a digitalizací dokumentů a zjednodušení vyhledávání v archivu prostřednictvím elektronických nástrojů. V souhrnu to znamená úsporu financí, času a zvýšení uživatelského komfortu při práci s dokumenty. Viditelný digitální podpis je rovněž významným bezpečnostním prvkem, který se používá jako prevence fraudů.  Na rozdíl od kvalifikovaného certifikátu je vidět i po vytištění a jeho zneužití je obtížné a v případě důkazního řízení prokazatelné. V případech, kdy je to nezbytně nutné, lze samozřejmě k takto pořízenému podpisu přidat i kvalifikovaný elektronický podpis, případně kombinovat další metody elektronického podepisování vytvořených PDF dokumentů, včetně např. časových razítek pro potřeby bezpečné archivace apod.
     K této základní soupravě je možné dokoupit licenci pro 3D analýzu podpisu pro potřebu auditu podepsaných dokumentů. Nabízíme různé způsoby řešení elektronických viditelných podpisů do vašich stávajících procesů, které mají být integrovány.
.

.
Výhody tohoto způsobu - systému - podpisování dokumentů:
 - nejsou žádné náklady na tisk, na doručení klasickou poštou, faxování apod.
 - odpadá skenování podepsaných smluv a například stvrzenek - obchodní procesy se výrazně zrychlí
 - po podpisu smlouvy jsou pro další zpracování v back-end systému dokumenty okamžitě k dispozici
 - zaznamenané dohody resp. jejich obsah budou spolehlivě chránit originální podpisy
 - minimalizují se rizika podvodů a zneužívání
 - Pady a jejich barva může být poutavým designovým doplňkem ve vašem podnikání
 - automatický zápis do formulářů
 - automatická archivace dokumentů
 - každý dokument může být zobrazen digitálně a to ihned jak byl podepsán
 - pohodlná manipulace pro občany při komunikaci s pracovníky ve státní správě
 - grafologům je k dispozici více atributů
.
alt src=images/stories/head_page/new_web/omega_rot_slogo.jpg


Další informace k tomuto produktu - webové stránky výrobce - signotec GmbH (de)
 

_______________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------

Český výrobce trezorů

Energeticky úsporné stavby

Okresní hospodářská komora

Podporujeme sport v Ústí nad Labem

Sportovně střelecký klub Ústí nad Labem